Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 22.7.2018, 12:22:33

Sviatok

Meniny má Magdaléna, Magda, Mahuliena, Majda

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 350
TÝŽDEŇ: 2929
CELKOM: 242870

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Základná organizácia dobrovoľného hasičského zboru

Logo DPOSRDobrovoľný hasičský spolok vo Švedlári bol založený 1. augusta 1881. Viedol ho Teodor Janisch a veliteľom bol Ján Piger, vtedajší notár vo Švedlári. Štatút spolku bol schválený a vydaný 9. septembra 1881 ministrom vnútra v Budapešti.
Aktívnym členom sa mohol stať každý mužský občan nad 18. rokov, ktorý bol zdravý, bezúhonný a ktorého výbor uznal za schopného vykonávať hasičskú službu. V roku 1956 obec obdržala motorovú striekačku PPS 8, ktorú bolo možné prenášať na miesta požiarov. O rok neskôr dostala ďalšiu striekačku DS 16. V roku 1979 organizácia dostala do užívania požiarnický voz AC-16 RT 706. V roku 1985 bolo zakúpené vozidlo CAS 32 T-148, ktoré slúži dodnes.
V roku 2015 si DHZ prevzal od Ministerstvom vnútra SR v rámci protipovodňových opatrení špeciálnu techniku - protipovodňový vozík.

 

Odovzdávanie techniky Odovzdávanie techniky

 

V súčasnosti má zbor 29 členov a pracuje pod vedením výboru v zložení:

 

Predseda: Peter Krass
Podpredseda: Ing. Štefan  Krass
Strojník: Matej Fox
Tajomník: Marek Krasz
Pokladník: Peter Bosák
Preventivár: Ing. Oskár Dávid
Člen výboru: Ján Puchein
Revízor:          Diana Miklošová

 

Ak sa rozhodnete venovať 2% dane z príjmu za rok 2017 našich dobrovoľným hasičom , prikladáme tlačivo na stiahnutie. 

Všetkým, ktorí sa rozhodnú nás podporiť vopred ďakujeme :)

Tlačivo 2% daň

Potvrdenie o zaplatení

 

Správa o činnosti za rok 2016 a 2017

 

V tomto roku si náš zbor pripomenul 135. výročie založenia zboru.

Pri tejto príležitosti sme zorganizovali po desiatich rokoch obvodovú súťaž hasičských družstiev. Tomu predchádzalo množstvo práce na príprave ihriska aby bolo dobrou vizitkou zboru a v neposlednom rade obce. Musela sa vyrobiť nová nádrž na vodu, lebo tá pôvodná dostala nohy. Vyrobili sa terče, ktoré sme nemali. No a v neposlednom rade aj príprava družstva na súťaž tiež po dlhých rokoch. Súťaž prebehla 19. júna 2016. Sme toho názoru, že súťaž bola na veľmi dobrej úrovni a bola aj dobrá odozva medzi zúčastnenými zbormi. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým členom, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy a aj do samotnej súťaže. Poďakovanie patrí aj pánom Marekovi Škvarkovi a Jaroslavovi Vesselenyimu za pomoc pri zabezpečení stravovania a občerstvenia. Zároveň poďakovanie patrí starostovi obce pánu Vladimírovi Končíkovi za výdatnú pomoc obce pri príprave súťaže.

 

Venovaná bola pozornosť aj technike a PPS-12 v príprave na súťaž pretože po rokoch zaháľania mala svoje muchy, ktoré bolo potrebné odstrániť. Môžeme povedať, že nás nesklamala. Potrebná starostlivosť bola venovaná Tatre. Bol vymenený spojkový valček, sfunkčnila sa prevodovka, t.j. radenie poliek. Bola pripravená na STK a tak máme rok pokoj.

 

 

 

 

 

Koncom júla sme zorganizovali brigádu, kde časť upratovala zbrojnicu a časť ošetrovala Tatru. Zároveň bol uvarený guláš a po ukončení prác sme si posedeli pri guláši a trochu sme oslávili 135. výročie založenia zboru.

 

V októbri sme preskúšali hadice zopár ich nevydržalo tak sú pripravené na vyradenie.

Počas uplynulého roka sme hasili jedenkrát lúky v jarných mesiacoch.

V októbri sme sa zúčastnili súčinnostného cvičenia s HAZZ.

V tomto roku sme taktiež dostali dotáciu 700 eúr na činnosť a spolu s rozpočtom obce sme doplnili o výstroj a výzbroj a to jedna savica , štyri hadice C , štyri ľahké zásahové obleky, štyri prilby a štyri zásahové topánky.

V septembri bolo odoslané výúčtovanie dotácie bez nedostatkov. V októbri bola zaslaná žiadosť o zaradenie zboru do B skupiny. 

V novembri sme zabezpečili spísanie notárskej zápisnice, aby sme ako zbor boli zaradení medzi príjemcov dvoch percent z daní. V tomto roku sme dostali dve percenta z daní v celkovej sume 816,49 eúr.

Vykonali sme preventívne protipožiarne prehliadky v polovičke obce a na budúci rok v druhej polovici obce.

 

V rámci hasičského športu sa nám podarilo vytvoriť 3 družstvá - mužské, ženské a zmiešané. Za spomenutie určite stoja aj súťažné úspechy. Zúčastnili sme sa na obvodovej súťaže v Jaklovciach kde  ženy dosiahli na svojej prvej súťaži prvé miesto a muži sa umiestnili na treťom mieste. Okrem toho sme súťažili na ďalších šiestich podujatiach (Gelnica, Jánovce, Gánovce, Markušovce, Krompachy, Krompachy - nočná). Zo súťaží sme si priniesli cenné skúsenosti, zážitky, príjemné spomienky a poháre.

Tieto  poháre odzrkadľujú hodiny driny na cvičisku, vytrvalosť, ochotu tráviť svoj voľný čas práve tréningom a reprezentovaním našej obce.

 

 

 

 

 

Do budúceho roku stanovujeme hlavné úlohy:

1. Obnova členskej základne

2. Absolvovanie zdokonaľovacej prípravy všetkých členov v oblasti základných hasičských činností          

3. Vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v rodinných domoch podľa plánu obce

4. Údržba techniky

5. Kontrola hydrantov